Doprava v městě Brně….

Naprosto chápu všechny ze zájemců o naše lekce, kteří to prostě vzdají a na cvičení se raději nehlásí a zároveň obdivuji všechny ty, co jsou ochotní to šílené dopravní martyrium absolvovat.
Jediná pozitivní zpráva je, že tramvajová linka č. 4 už jezdí přes Tomkovo náměstí ,autem ovšem do ul. Cacovická z Tomkova nám. neodbočíte a musíte použít objízdnou trasu přes Karlovu ul. a Maloměřický most. Odbočení z Tomkova nám. by snad mělo být možné až koncem června.
A jak jsem si přečetla, tak bude o prázdninách na měsíc a půl uzavřený Husovický tunel, tak to bude asi další komplikace. Ale tou dobou už by zase měl být zprovozněný nový most pod Lesnou… 🙂
No prostě musíme vydržet v různých omezeních až do konce tohoto roku – to už by měla být část VMO u Tomkova nám. dokončená! 🙂 🙂 🙂
Tak přeji všem pevné nervy a trpělivost. 🙂
M.V.