Kontakt

Martina Vaškebová
agility.brno@seznam.cz
mobil: +420 603 788 787
IČO: 67602711

Cvičiště

Cvičiště se nachází v Brně na Cacovickém ostrově v městské části Brno-Maloměřice a Obřany.

Jak k nám

Autem

Příjezd pro automobily je ulicí Cacovická – slepá ulice!
Na jejím konci přejedete mostek přes mlýnský náhon, projedete kolem plotu z vlnitého plechu a zahnete doprava (doleva je zákaz vjezdu! )
Před cvičištěm jsou parkovací místa.

Pěšky

Pro pěší jsou možné 3 trasy

  1. od Tomkova náměstí ulicí Cacovickou
  2. od zastávky tramvaje č. 4 Maloměřický most procházkou podél levého břehu řeky a přejít nový most přes řeku u ragbyového hřiště, nebo lávku za ulicí Olší
  3. od zastávky tramvaje č. 4 a autobusu č. 75 Čtvery Hony (zast. je na znamení), pokud pojedete od města, tak přejdete silnici a projdete parkem (bývalý hřbitov) a kolem zahrádek až k lávce přes řeku a to už cvičiště uvidíte před sebou. (tato trasa je asi nejkratší od MHD)

Také upozorňujeme na vyhlášku města Brna, podle které musí být psi buď opatřeni náhubkem, nebo musí být na vodítku. Volný pohyb psů bez náhubku je  trestaný pokutou. Před naším cvičištěm se nachází dětské hřiště, takže o to více toto pravidlo prosím dodržujte!