Mistr Ostrova 2013 – neoficiální závody agility

Psí škola „Na Ostrově“ Brno pořádá v sobotu 12.10.2013 neoficiální závody agility „O Mistra Ostrova 2013″

Kdy:                     12.10.2013
Prezentace:
      8:30 do 9:00 hod.
Přihláška
:          PLNO!!! Další přihlášky nepřijímáme

Kategorie:1) Učni: tj. ti, co ještě nikdy nestartovali na oficiálních závodech agility, minimální věk
psa 12.měsíců!!
2) Mazáci: aneb všichni ostatní závodníci, kteří už mají vystavený výkonnostní průkaz, nebo si troufají běžet těžší parkury.

Program:

  1. hra pro všechny na rozběhání – hodně tunelů a nějaká ta skokovka.
  2. jumping pro Učně
  3. jumping pro Mazáky
  4. agility běh pro Učně (bude použito jen hodně snížené áčko)
  5. agility běh pro Mazáky

Titul „Mistra Ostrova“ ovšem  získá  jen „Ostrovan“ za součet běhů jumping a agility, stejné pravidlo platí i pro nejlepšího Učně agility Ostrova.
Oceněni ale budou vždy nejlepší tři týmy v každém běhu, bez ohledu na „klubovou“ příslušnost! :o )

Rozhodčí: Martina Vaškebová

Kde: cvičiště Psí školy „Na Ostrově“ Brno

Startovné250,– Kč jeden pes (100,– Kč druhý pes a další) pro přespolňáky!
Pro Ostrovany platí cena 150,– Kč jeden pes  (50,- Kč druhý a další)
Platba startovného na účet č. 101537261/0300 v.s. 12102013 do  30.09.13

Uzávěrka: 19.09.2013, nebo do naplnění startovní listiny  –  počet startujících je  omezen na 60 týmů a přednost na seznamu budou mít Ostrovani a poté uhrazené přihlášky!!!

Podmínky účasti:

  • Stáří psa min. 12.měsíců
  • Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem (i mimo parkur), bude trestáno vyloučením psovoda ze závodu (i v případě, že závodí s více psy).

Těšíme se na vás a budeme rádi, když přispějete nějakou dobrotou na náš proslulý „Ostrovanský stůl“!