diagram-30

Jak se přihlásit do kurzu

Na termínu vaší první návštěvy se domluvíme buď telefonicky na čísle 603 788 787, nebo přes e-mail agility.brno@seznam.cz.

Přihlášku do kurzu vyplníte na cvičišti při Vaší první lekci, nebo si ji můžete vytisknout doma a přinést ji s sebou už vyplněnou.

icopdfdocument Papírová přihláška do kurzu poslušnosti (formát PDF)